نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦

سلام ای غروب غریبانه دل               سلام ای طلوع سحرگاه رفتن

سلام ای غم لحظه های جدایی           خداحافظ ای شعر شب های روشن

خداحافظ ای شعر شب های روشن

خداحافظ ای قصه عاشقانه           خداحافظ ای آبی روشن دل

خداحافظ ای عطر شعر شبانه          خداحافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای همنشین شقایق             خداحافظ داغ بر دل نشسته

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من         تو را می سپارم به دلهای خسته

تورا میسپارم به مینای مهتاب              تورا می سپارم به دامان دریا

اگر شب نشینم اگر شب شکسته            تورا می سپارم به رویا ی فردا

به شب می سپارم تورا تا نسوزد             به دل می سپارم تو را تا نمیرد

اگرچشمه واژه از غم نخشکد                 اگر روزگار این صدا را نگیرد

خداحافظ ای برگ و بار دل من               خداحافظ ای سایه سار همیشه

اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم                  خداحافظ ای نوبهار همیشه

خداحافظ ای سایه سار همیشه