نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦

سبد گل را به تو هدیه می کنم


نویسنده : محمد صالح ; ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦

    

 

      

                                                                                        
نویسنده : محمد صالح ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦

غروب عاشقانه


نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦

           تو نیستی که با تو    رویای من ...

             شمعی به سر کوی تو استاد نهادیم
نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦

کاش می شد اشک را تهدید کرد

                            مدت لبخند را تمدید کرد

                                         کاش می شد از میان لحظه ها

                                                                  لحظه ی دیدار را نزدیک کرد
نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦

بدون شرح


نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦

تو بنشین تا من نظاره گرت باشم

آری تو بنشین که تو خسته تر از من هستی

من به دنبالت می آیم

ولی تو

از من گریزانی

پس تو  آرامش داشته باش و من به تو می نگرم

      صندلی عشق