نویسنده : محمد صالح ; ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱

گل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غمها

حبیبم

سیل غم ها

 

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد

گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد

می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم

 

گل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غمها

حبیبم سیل غم ها

خواننده مرحوم ایرج بسطامی