نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦

شب به گلستان تنها           

                                                           منتظرت بودم

باده ی ناکامی از هجر تو پیمودم    

                                                          منتظرت بودم  منتظرت بودم

آن شب جان فرسا من بی تو نیا سودم

                                               وه که شدم پیر از غم آن شب وپرسودم

                                                                         منتظرت بودم منتظرت بودم

بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه

                                                نا گه چو پری خنده زنان آمدی از راه

غم ها به سر آمد

                       زنگ غم دل ها

                                          از دل بزدودم

                                                              منتظرت بودم منتظرت بودم

پیش گلها                    شاد وشیدا

                                                    می خرامیدم قامت موزونت

فتنه ی دوران دیده ی تو از دل وجان مر شده مفتونم

در آن عشق وجنون مفتون تو بودم

                                                اکنون از دل من بشنو تو سرودم

                        

                                 منتظرت بودم  منتظرت بودم  منتظرت بودم  منتظرت بودم