نویسنده : محمد صالح ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦

 

 

 

مردم! امروز روزی است که نیکو کاران پاداش می گیرند و زیان کاران و تبهکاران مایوس و نا امید می شوند.

امروز همانند قیامت است. پس با خارج شدن از خانه ها و رفتن به نمازعید ، خروجتان از قبرها و رفتنتان به سوی خدا را به یاد بیاورید وبا اقامه ی نماز ، ایستادن در برابر خدا را یاد آورشوید و با باز گشت به سوی خانه ها ، بازگشت به سوی سراهایتان در بهشت برین را به خاطر آورید.

بندگان خدا! کمترین چیزی که به زنان و مردان روزه دار داده می شود ، این است که فرشته ای در آخرین روز ماه رمضان به آنان ندا می دهد هان ! ای بندگان خدا بشارتتان باد که گناهان پیشین تان آمرزیده شد. پس در   اندیشه ی  آینده باشید که چگونه باقی روزگار را بگذرانبد.