نویسنده : محمد صالح ; ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦

قسم خوردم به یاد تو نباشم                   ولی از یاد من هرگز نرفتی

نگاه سرد و بی روح منو باز                با گرمای حضور خود شکستی

هوای دیدن شهزاده ی عشق                 سرود خوندن افسانه ی عشق

نشستن در حضور یک ستاره               رسیدن تا به ابر پاره پاره

پریدن تا به اوج قله نور                     شکفتن در بهاری همچو شب بو

رسیدن تا دیاری عاشقانه                    تو رو دیدن کنار خود دوباره

زنم شانه به گیسوی کمندت                 تو رو دیدن تو رو خواستن دوباره

نشستم در کویری خشک وبی آب         تو دریایی تو دریایی تو دریا

                                                              (مصاح)