بهاردلکش

بهاردلکش رسید ودل به‌جا نباشد      از آن‌که دلبردمی به فکر ما نباشد
....................
   
دراین بهار ایصنم بیا وآشتی‌کن      که جنگ وکین با من حزین روانباشد
....................
صبحدم بلبل ، بردرخت گل ، خدا ، به‌خندهمی‌گفت
نازنینان را ، مه جبینان را ، خدا ، وفانباشد
....................
اگرکه با این دل‌حزین توعهد و بستی      حبیب من آخ با رقیب من ، چرا نشستی؟
....................
چرا دلم را عزیزمن ازکینهخستی؟
....................
اگرکه با این دل‌حزین توعهد و بستی      حبیب من آخ با رقیب من ، چرا نشستی؟
....................
چرا دلم را عزیزمن ازکینهخستی؟
بیا دربرم از وفا یک شب ، ای مه نخشب ، تازه‌کن عهدی ، جانم
کهبرشکستی
که برشکستی

/ 4 نظر / 20 بازدید
ملیکا بیگی

اگه يه روز كسي بهت گفت : دوست دارم سعي نكن بهش بگي دوسش داري اگه گفت : عاشقته سعي نكن عاشقش شي... اگه گفت : همه ي زندگيش توايي سعي نكن همه ي زندگيت بشه... چون... يه روز مياد وبهت ميگه ازت متنفرم اون موقع تو نمي توني سعي كني ازش متنفر بشي...

ملیکا بیگی

آن كس كه به ديگري خدمت مي كند، اگر نخواهد خود را پست و خسيس نشان دهد، بايد يكباره آن را از ياد ببرد. محبتي را كه در حق كسي شده به ياد او آوردن و درباره آن سخن گفتن، چندان تفاوتي با سرزنش كردن ندارد.((دموستن))

ملیکا بیگی

اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. « گوته »

لیلا

هرگز چشمانت را از آسمان بر ندار آنجایی که خدا زندگی می کند آنقدر به آسمان چشم بدوز تا خدا را ببینی سرت را بالا بگیر شک نکن . . . خدا خودش را از تو پنهان نمی کند او دیدنی ترین است![لبخند]