قصه

شبی مجنون به لیلی گفت کای معشوق بی همتا

                                             تورا عاشق شود بسیار ولی مجنون نخواهد شد

/ 6 نظر / 13 بازدید
مستانه

دنيا را بد ساخته اند... کسي را که دوست داري، تو را دوست نمي دارد. کسي که تو را دوست دارد ،تو دوستش نمي داري اما کسي که تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئين هرگز به هم نمي رسند و اين رنج است . زندگي يعني اين

هستی

سلام اميدوارم حالت خوب باشه متاسفم من نمی خواستم ناراحتت کنم فقط می خواستم ازنگرانی درتون بيارم ازنظرت ممنونم تو روحيم تاثيربه سزايی داشت وباعث شد تامن به آرامش بيشتری دست يابم سعی می کنم که تا چنرروزه ديگه وبلاگم به روال عادی خودش برگرده خودمن هم همين طور البته باکمی تفاوت فکرمی کنم من

هستي

_*_*_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_*****_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_*_*¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ***¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__*_*__¤¤¤¤¤ **¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_*_*__*__¤¤¤¤ *¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__**_**_¤¤¤¤ *¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__*__¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_*_¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_*_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_* *__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _*_*_*_*_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_*_*_*__*___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ *_*_*_*_*_*__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __*_*__*_*_*__*_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __*__*__*__*__*___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ * * * * * * * _¤¤¤¤¤¤ **_*_*_*_**_*_*_**_*__¤¤¤¤ _*__*__*__*__*_*_*__*__¤¤

هستي

در سكوت مي توان نگاه را معنا كرد و آن را با عشق به دل پيوند زد مي توان بهار را به ديدار برگهاي خزان زده برد و براي رازقي هاي اميد از عطر دوست داشتن گفت مي خواهم سكوت كنم و تنها به حرف نگاهت گوش كن

رز

سلا م گلم من فکر کردم تو خيلی مهربانی هستی يعنی خواهر من باتو قهره چون اون فکر می کرد تو فقط اونو دوست داری ولی حالا ميبينه تو کسان ديگری هم دوست داری اگر می خوای باهات آشتی کنه فقط به هستی نظر بده و با بقيه قهدر کن به من هم نظر بده

هستي

خانم محترم شماکی هستيد من اصلا شمارو نمی شناسم اصلا من خواهری ندارم خودتو معرفی کن ديگه هم به من نظر نده من اصلا بامحمدصالح قهرنيستم