/ 2 نظر / 17 بازدید
مستانه

عشق صدای قدم های توست . عشق تمامه من است . نياز با تو بودن ها ...

نفيسه

سلام ........... بی تو ای عشق در اين اتش هجران چه کنم شب هجران تو را چاره و درمان چه کنم شمع گشتم که بسوزم به سحر در دل شب چون سحر باز نيايی من بی جان چه کنم دل من زنده به ديار تو ماندست هنوز در وصالت نشوم واله و حيران چه کنم