لحظه ای با من باش

لحظه ای با من باش

         ای غم انگیز ترین تنهایی

من و عشق تو و قلبی خالی

          تویی اون کشمکش هر روزه

لحظه پر تپش هر روزه

          من و این جاده چشم براه

جاده ای از شب تا خلوت راه

         آخرین حادثه جاده تویی

اتفاقی که نیفتاده تویی...

 ...

/ 0 نظر / 19 بازدید