رویا

  

یه شب تو اوج رویا

تن پوش من ستارس

دیدن خنده ی تو

یه دیدن دوبارس

نشستن در کنارت

برای من یه رویاست

همش برام خاطرس

خاطره ی یه دریاس

نگاه تو منو باز

اسیر لحظه ها کرد

منو مثال یک رود

بادریا آشنا کرد

نگاه تو منو باز

شبیه قصه ها کرد

مثال فرهاد و کوه

تو بیستون رها کرد

                                                                                                              (مصاح)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
هستی

من هستم مثل يک پرستوی مهاجر با حسی غريب اما نه برای تو و نه برای هيچکس در کنار اين مردم شايد حضور صدايی نتواند نگاههايی چنين سنگين را جا به جا کند شايد برای باور وجودم اثباتی لازم باشد اما من وجود دارم برای تنهايی ديوارهای اتاق برای انتظار قلبهای بدون عکس برای ترک خوردگی روح باغچه من هستم با قلبی شکسته اما در حال تپيدن جدا از همه بودنها همانطور که آسمان هست...

مستانه

هرگزبراي عاشقي به دنبال بهار وباران نباش.گاهي درانتهاي خارهاي يك كاكتوس به غنچه اي مي رسي كه ماه رابرلبانت مي نشاند